Afdelingsbestyrelsen i FOA Odense

Efter afdelingsgeneralforsamlingen den 4. maj 2017 ser bestyrelsen således ud:

Formand Nina Skov-Lauridsen
Næstformand Hanne Skyum Pedersen
Sektorformænd Hanne Winther Jørgensen (Pæd)
Hans Jørgensen (SOSU)
Betina Schwertfeger (Serv)
Bestyrelsesmedlemmer Anders Jensenius Møller (SOSU)
Anette Lykke Jensen (Pæd)
Berit Lydal Nielsen (Pæd)
Bo Bergstrøm (Serv)
Christina Bank (SOSU)
Erik Mikkelsen (SOSU)
Hanne Karin Hansen (SOSU)
Helle Heilmann (SOSU)
   
Bilagskontrollanter Henning Ullr Odinsravne 
Joan Grill Jensen
Suppleanter Gitte Razniak
Helle Nørlem
   
Fanebærer Betina Schwertfeger 
Suppleant Zenia Nicola Skov Olsen