Grøn omstilling - Dialogmøde

Alle har en rolle at spille i den grønne omstilling - men hvordan kan vi som arbejdsplads, fagforening, organisation og borgere bidrage?

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C
Målgruppe: Alle er velkomne

"Broen til fremtiden" inviterer til dialog om, hvordan vi kan gøre en forskel, når det kommer til den grønne omstilling. Hvilke lokale muligheder for handling har vi, og hvordan kan vi bidrage til at reducere udledningen af CO2 i 2030? Og ikke mindst - hvordan sikrer vi, at omstillingen bliver social retfærdig?

 

Program

  • Velkomst og præsentation v/Anette Buus Rosholm

  • Hvorfor et det nødvendigt at handle?
    Oplæg om klimaforandringerne v/Hans Henrik Samuelsen

  • Hvad arbejder vi med i "Broen til fremtiden"?
    Oplæg om "Broen til fremtiden" v/Reiner Burgwald

  • Hvad kan vi gøre lokalt?
    Dialog om gode erfaringer og idéer og fælles opsamling

 

Invitation som pdf 

Tilmelding via dette link senest 22. september af hensyn til såvel forplejning.