Om uddannelsen til social- og sundhedshjælper

Sådan ser uddannelsen ud

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en selvstændig erhvervsuddannelse, som varer 2 år og 2 måneder.

Uddannelsen er bygget op af to grundforløb på hvert et ½ års varighed og derefter et hovedforløb på 1 år og 2 måneder.

Der kan være mulighed for afkortning af uddannelsesforløbet, hvis man har relevant erhvervserfaring fra sundhedsområdet eller har anden uddannelseserfaring.

På uddannelsens hovedforløb skifter du mellem at være på skole og være i praktik. Der er typisk to praktikperioder og tre skoleperioder.

Praktikken foregår i hjemmeplejen og på plejecentre.

Når du bliver optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen indgår du en uddannelsesaftale, som beskriver hvordan dit uddannelsesforløb kommer til at se ud.

Du har mulighed for at uddanne dig efterfølgende til social- og sundhedsassistent. Hvis du gør det, vil du få afkortning af denne uddannelse.

Mere information

Uddannelsesguidens beskrivelse af uddannelsens indhold og opbygning

Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

 

Din lokale FOA afdeling kan hjælpe dig, hvis du vil i gang med uddannelse til social- og sundhedsassistent

Find din afdeling