Fag - social- og sundhedshjælperuddannelsen

Se hvilke fag du har i skolen

I skoleperioderne på hovedforløbet er der både plejefag og fag om anatomi, fysiologi og sygdomslære.

 

Grundfagene tages allerede i løbet af grundforløbet

Grundfag

 • Dansk
 • Naturfag
 • Engelsk er valgfrit

 

Her er en liste over skolefag på hovedforløbet til social- og sundhedshjælper:

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

 

Valgfag

Udbydes af skolen, og de kan findes på skolens hjemmeside
 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag

 • Samarbejde ed borgerne med demens og pårørende
 • Kost og motion til udsatte grupper
 • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
 • Mødet med borgeren med psykisk sygdom
 • Social- og sundhedshjælperens opgaver i det palliative forløb
 • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin