Skolefag - social- og sundhedsassistent

Se hvilke fag du har i skolen

I skoleperioderne på hovedforløbet er der både plejefag og fag om anatomi, fysiologi og sygdomslære. Her er en liste over skolefag på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent

Grundfag

 • Dansk
 • Naturfag
 • Engelsk er valgfrit

 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

 

Valgfag

Udbydes af skolen, og de kan findes på skolens hjemmeside 
 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag

 • Social- og sundhedsassistenten som teamleder
 • Netværk og samskabelse med udsatte grupper
 • Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk lidelse
 • Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
 • Social- og sundhedsassistentens rolle ved indlæggelse af borgere med demens
 • Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
 • Social- og sundhedsassistentens opgaver i forhold til livets afslutning