Under 25 år: Adgang til social- og sundhedsuddannelsen

Sådan kommer du i gang med uddannelsen, hvis du er under 25 år

Adgang og optagelse

Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen til social- og sundhedsassistent, når jeg er under 25 år?

Det første du skal gøre er at gå ind på hjemmesiden: optagelse.dk, hvor du søger optagelse på skolen, der udbyder social- og sundhedsassistentuddannelsen. På optagelse.dk er der et fast ansøgningsskema, og information om hvilke papirer der skal vedlægges. 

Gå ind på skolernes hjemmeside for at få mere information om uddannelsen:

 

Det faglige udvalgs hjemmeside

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget på social- og sundhedsassistentuddannelsen skal du enten:

  • Opnå karakteren 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve.
  • Vurderes uddannelsesparat af UU vejledere

eller

  • Have en skriftlig uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Få mere information på undervisningsministeriets hjemmeside:  

Generelle adgangskrav

Indgåelse af en uddannelsesaftale

 

Hvordan kommer mit uddannelsesforløb til at se ud?

Når skolen har vurderet, at du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en kompetencevurdering indenfor de første 2 uger. En kompetencevurdering er en vurdering af dine uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer. Denne vurdering indgår i grundlaget for din uddannelsesplan og kan medføre at uddannelsesforløbet afkortes.

Det er den skole, du søger optag på, som laver kompetencevurderingen.

For mere information se § 56 i Hovedbekendtgørelsen

Hovedbekendtgørelsen

 

Hvad skal jeg medbringe til kompetencevurderingen?

Har du arbejdet på sundhedsområdet eller har en anden uddannelse, skal du medbringe dokumentation for dette.

Hvor kan jeg få hjælp til at ansøgningen?

På den skole hvor du søger om optag.

Skoler

Du kan også få hjælp til ansøgningen i din lokale FOA afdeling

Find din lokale afdeling