Om uddannelsen - portør

Sådan ser uddannelsen ud

Portøruddannelsen er ikke en erhvervsuddannelse. Det er en uddannelse, som er aftalt mellem FOA og Danske Regioner.

 

Portøruddannelsen består af en basisuddannelse på 8 måneder, som er ens for alle tre portørområder (det patientrelateret/hvide område, det tekniske/blå område og det gartneriske/grønne område). Der ud over skal du tage en overbygningsuddannelse på i alt 4 uger og den er målrettet det valgte portørområde.

Basisuddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik på det hospital, hvor du er ansat. Overbygningsuddannelsens sammensættes typisk af 20 dages teoretisk undervisning, som afhænger af, om dit arbejde er patientrelateret, teknisk eller indenfor gartnerområdet. Overbygningsuddannelsen skal påbegyndes inden du har været ansat 12 måneder.
Den teoretisk del af uddannelsen foregår hhv. på social- og sundhedsskolen i Herlev og i Århus.

 

Mere information se

Undervisningsministeriet uddannelsesguide

 

Det faglige udvalg for portøruddannelsen

SOSU Østjylland

SOSU C

 

Din lokale FOA afdeling kan hjælpe dig, hvis du vil i gang med uddannelse til portør

 

Find din afdeling