Fag - portøruddannelsen

Se hvilke fag du har i skolen

På basisforløbet har du disse fag:

 • Sundhed og sygdom

 • Håndtering af konflikter

 • Arbejdsmiljø

 • Tavshedspligt

 • Etik og portørens rolle i forhold til patienter og pårørende

 • Patienttransport og forflytning

 

På overbygningsuddannelsen har du disse fag:

 

Det hvide portørområde:

 • Kontakt med psykisk syge

 • Arbejde med døende og afdøde patienter

 • Forflytning og speciallejring

 • Voldsforebyggelse, konflikthåndtering og udvikling

 • Hvad fejler den syge?

 • Portøren som fast vagt

 

Det blå portørområde:

 • Rengøringsservice

 • Lager og logistik

 • Ejendomsservice

 

Det grønne portørområde:

 • Etablering og pleje af grønne områder og anlæg

 • Vintertjeneste