Adgang og optag til uddannelsen som portør

Sådan kommer du i gang med uddannelsen til portør

Nedenfor finder du information om nogle af de vigtige emner i forbindelse med studiestart

Adgang og optag

Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen til portør?

Hvis du vil uddannes som portør, skal du først ansættes som portøraspirant på et hospital. Du kan søge ledige stillinger, der annonceres i aviser og på nettet. Når du er blevet ansat, bliver der indgået en uddannelsesaftale og din uddannelse som portøraspirant kan begynde.

Du ansættes altså som portøraspirant. Ordet ’aspirant’ er et andet ord for elev.

Din lokale FOA afdeling kan hjælpe dig med ansøgning

Find din afdeling

Hvad er adgangskravene?

Der er ikke særlige adgangskrav for at bliver portør, men du skal være over 18 år, og kunne tale og læse dansk og kunne matematik på et rimeligt niveau.

Hvordan kommer mit uddannelsesforløb til at se ud?

Det samlede uddannelsesforløb til portør består af et basisforløb på 8 måneder, hvor du veksler mellem at gå i skole og være i praktik på hospitalet. Denne tid kaldes portøraspiranttiden. Når portøraspiranttiden er forbi, skal du inden for de næste 4 måneder have 20 dages teoretisk undervisning før du er helt færdiguddannet som portør.
Det vil sige, at hele uddannelsen til portør varer 1 år.

For mere information

Portøruddannelsesnævnet

Skoler der udbyder uddannelsen til portør

SOSU Østjylland

SOSU H

Kan jeg få afkortet uddannelsesforløbet?

Har du arbejdet på sundhedsområdet eller har en anden uddannelse, skal du medbringe dokumentation for dette, og vise til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver er den hospitalsafdeling, der ansætter dig som portøraspirant.

Det kan være, at det vil give anledning til afkortning af din portøruddannelse.

Hvor kan jeg få hjælp til at ansøgningen?

I din lokale FOA-afdeling

Find din afdeling