Portører på hospital

Portøruddannelsen

Som portør arbejder du som regel på et hospital. Opgaverne er meget varieret og kan fx være patienttransport, hjælp til genoptræning, patientforflytninger, betjening og vedligeholdelse af apparater, instrumenter, anlæg og du kan og have opgaver, som har med depot, lagerstyring og udendørs arealer at gøre.

Du indgår i et tæt samarbejde med hospitalets andre faggrupper, hvor du har en støttefunktion i relation til patienterne og deres pårørende.

Man kan som portør arbejde inden for tre forskellige områder på hospitalet. Det hvide område som er patientrelateret, det blå område som er teknisk præget, og det grønne område som er det gartneriske område.

Om uddannelsen

På følgende side kan du læse om uddannelsens varighed og opbygning.

Sådan ser uddannelsen ud

Praktik

Under uddannelsen til portør skal du i praktik. Her kan du læse om hvornår du skal i praktik, og hvem der kan hjælpe, når du skal søge.

Sådan kommer du i praktik

Skolefag

Her kan du se, hvilke fag der er på hovedforløbet

Skolefag