Akademiuddannelser

Akademiuddannelser 1-årige videregående voksenuddannelser inden for social- og sundhedsområdet.

Akademiuddannelser er alle på et uddannelsesniveau inden diplom-niveauet. Uddannelserne giver således en formel adgang til diplomuddannelserne.

Uddannelsernes overordnede formål er at forbedre den studerendes erhvervs- og personlige kompetencer inden for sundhedspraksis.

Uddannelserne svarer til et årsværk (=60 ECTS) og kan tages på fuld- eller deltid. Den skal være afsluttet inden for 6 år.


Adgangskrav
Der er flere adgangskrav. Man skal være over 25 år, og man kan for eksempel have gennemført en relevant erhvervsuddannelse eller anden relevant uddannelse, som svarer til en erhvervsuddannelse.

Alle har ret til en kompetencevurdering og har dermed mulighed for at blive optaget på baggrund af uddannelses- og (mindst 2 års) erhvervsmæssige kompetencer.


Uddannelsens indhold

Akademiuddannelser er modulopbygget og afslutter alle med et afgangsprojekt.

De har alle en tydelig fagretning, som knytter sig til bestemt fagligt område. For social- og sundhedspersonale er det akademiuddannelserne inden for området velfærd, undervisning og sundhed, som er mest relevante.

De mest centrale undervisningsemner er pleje, omsorg, pædagogik, ernæring, behandling og velvære. Desuden kvalificerer det den studerende til at udvikle sygepleje i et tværfagligt samarbejde og forstå anvendelse af didaktisk teori.

Eksempler på relevante akademiuddannelser inden for ovennævnte fagområde:

Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis

Akademiuddannelse i socialpædagogik

Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

Akademiuddannelse i socialt arbejde (omsorg for den demente borger)

Hvor kan jeg tage uddannelsen?
Akademiuddannelser finder sted på social- og sundhedsskoler, på erhvervsakademier og på professionshøjskoler.

Du kan altid henvende dit til den nærmeste skole og efterspørge uddannelsen. Hvis de ikke selv aktuelt har planlagt holdopstart, så vil de henvise videre til en anden skole, som kører forløb.

Et godt sted at begynde for at høre om holdopstart er på nedenstående skoler.

Jylland:

SOSU Nord 

SOSU Østjylland 

Social- og sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens 

VIA University College

 
Sjælland og øerne:

Social- og sundhedsskolen Fyn 

ZBC

Københavns Erhvervsakademi (KEA) 

Professionshøjskolen Metropol
 

Mere information

Hvis du har spørgsmål til akademiuddannelserne, kan du henvende dig i din lokale FOA afdeling:

Find din afdeling