Grunduddannelser indenfor social- og sundhedsområdet

Der findes tre uddannelser indenfor social- og sundhedsområdet og et væld af muligheder for efter- og videreuddannelse.

De tre erhvervsuddannelser på social- og sundhedsområdet består alle af både teori og praktik. Teorien foregår på erhvervsskoler f.eks. Social- og sundhedsskoler. Praktikken foregår på hospital, plejehjem eller i hjemmeplejen. Det afhænger dog af hvilken uddannelse, det drejer sig om.

Læs om de tre erhvervsuddannelser inden for social- og sundhedsområdet:
Social- og sundhedsuddannelsen (social- og sundhedshjælper/-assistent)
Hospitalsteknisk assistentuddannelse (neurofysiologiassistent) 
Portøruddannelsen

Efter- og videreuddannelse indenfor social- og sundhedsområdet

Har du allerede en erhvervsuddannelse indenfor social- og sundhedsområdet og lyst til at udvide dine kompetencer?
Din kompetenceudvikling er vigtig, da det højner din faglighed i jobbet, og gør dig i stand til at følge med den hurtige udvikling indenfor sundhedsområdet. De nye kompetencer som du opnår via efter- og videreuddannelser bidrager både til din jobsikkerhed og kvalificerer dig til andre uddannelser eller stillinger.  

Læs om mulighederne: 
Efter- og videreuddannelse 
Akademiuddannelse i sundhedspraksis  (Prof. praksis, kvalitetsudvikling og dokumentation)
Akademiuddannelse i socialpædagogik