Ferieaftalens §42 Elever

Hvor meget ferie har social- og sundhedselever ret til?

Hvis en elev bliver ansat før den 1. juli i indeværende ferieår, har eleven ret til 6 ugers betalt ferie i dette ferieår -  dvs. fra uddannelsens start og frem til 30. april.

Ansættes - Ret til 6 ugers ferie

                       
 maj juni  juli  aug  sept  okt  nov  dec  jan  febr  mar  april 
                       
 
Hvis en elev bliver ansat 1. juli eller senere, har eleven ret til 1 uges betalt ferie ved lukning af arbejdspladsen mellem 1. oktober og 30. april.


Ansættes - Ret til 1 uges ferie,hvis arbejdspladsen holder lukket

                   
 maj juni  juli  aug  sept  okt  nov  dec  jan  febr  mar  april 
                       

Skolelukning regnes ikke for lukning af arbejdspladsen og eleven skal derfor selv betale sin ferie, hvis eleven ønsker denne.

Arbejdsgiver kan dog ikke pålægge eleven at holde ferie, hvis eleven ikke har optjent penge til at afholde ferie for. I disse tilfælde må arbejdsgiver tilbyde eleven et praktiksted. Hvis arbejdsgiver ikke kan tilbyde et praktiksted, skal eleven have løn, selv om der ikke præsteres en arbejdsydelse.


I første og andet ferieår efter ansættelsesforholdet er påbegyndt, har eleven ret til 6 ugers ferie.

1. og 2. ferieår efter ansættelsen med ret til 6. ugers ferie

                       
 maj juni  juli  aug  sept  okt  nov  dec  jan  febr  mar  april 
                       

 

Eksempel 1.
En elev ansættes 1. juni 2009.

Frem til 30. april 2010 har eleven ret til 6 ugers betalt ferie. I det nye ferieår, der løber fra 1. maj. 2010 – 30. april 2011, har eleven også ret til 6 ugers betalt ferie.

Eksempel 2.
En elev ansættes 1. september 2009.

I perioden 1. oktober 2009 – 30. april 2010 har eleven ret til 1 uges ferie, hvis arbejdspladsen holder lukket. I det nye ferieår, der løber fra 1. maj 2010 – 30. april 2011, har eleven ret til 6 ugers betalt ferie.