Økonomi - sikkerhedsvagtuddannelsen

Ungdomsuddannelsen

  • Hvis du har fået en uddannelsesaftale fra start, får du lærlingeløn under hele uddannelsen. Din arbejdsgiver modtager refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i de perioder du er på skole. Du kan også modtage tilskud til befordring ved skoleophold fra AUB.
  • Hvis du begynder med at gå i skole, og er du over 18 år, kan du søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU), til de første 20 uger, hvis du ikke allerede har brugt alle dine SU-klip.

Statens Uddannelsesstøtte

Voksenuddannelsen

Normalt aftaler du med din arbejdsgiver, at du får din sædvanlige løn under uddannelsen. Din arbejdsgiver modtager den forhøjede lønrefusion for voksenelever fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i de perioder du er på skole. Du kan også modtage tilskud til befordring ved skoleophold fra AUB.