Skolefag - ejendomsservicetekniker

Her er en liste over skolefag på hovedforløbet til ejendomsserviceteknikeruddannelsen:

 

Grundfag

 • Psykologi

 • Naturfag

 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag

 • Pleje og vedligeholdelse af udearealer

 • Bygningsvedligeholdelse og drift

 • Ventilation og indeklima

 • Varmeanlæg

 • Affaldshåndtering og miljøbevidsthed

 • Engelsk – ejendomsservice

 • Budgetter og regnskab

 • Indretning og vedligeholdelse af legepladser

 • Indkøb og ressourcestyring

 • Konflikthåndtering

 • Energioptimering

Valgfag

Udbydes af skolen, og de kan findes på skolens hjemmeside

Valgfri uddannelsesspecifikke fag

 • Syn af boliger

 • Sports – og idrætsanlæg

 • Svømmebade

 • Beboerdemokrati

 • Eftersyn af bygningers anlæg

 • Praktisk boligjura

 • Energioptimering/klimaløsninger

 • Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

 • Betjening og vedligeholdelse af motorkædesav

 • Værkstedsteknik

 • Gartnerområdet

 • Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg

 • Mersalg, service og kommunikation

 • Grundlæggende projektarbejde