Om jobbet - ejendomsservicetekniker

Ejendomsserviceteknikeren er en multihåndværker, der løser mange komplicerede opgaver på tværs af de traditionelle fag. Det giver en spændende hverdag med mange forskellige udfordringer. 

Ejendomsserviceteknikeren har en central rolle i at få arbejdspladsen til at fungere og give brugerne de bedst mulige rammer og vejledning. De typiske arbejdspladser er skoler, rådhuse, biblioteker, plejehjem samt idræts- og svømmehaller.
 
Du kender bygningerne, fører tilsyn med dem og sørger for, at de nødvendige reparationer foretages enten af dig selv eller af håndværkere eller specialister udefra.
 
Ejendomsserviceteknikeren har ansvaret for indeklima, varme- og ventilationsanlæg. Samtidigt er du ansvarlig for energi, vand og varmeforbrug og sørger for at arbejdspladsen fungerer økonomisk og miljømæssigt korrekt.
 
Desuden skal du holde styr på budgetter til vedligeholdelse og fremtidigt ressourcebehov, og er dagligt i kontakt med mange forskellige mennesker og faggrupper.

Om uddannelsen

På følgende side kan du læse om uddannelsens varighed og opbygning.

Sådan ser uddannelsen ud

Praktik

Under uddannelsen til sikkerhedsvagt skal du i praktik. Her kan du læse om hvornår du skal i praktik, og hvem der kan hjælpe, når du skal søge.

Sådan kommer du i praktik

Skolefag

Her kan du se, hvilke fag der er på hovedforløbet

Skolefag