Undervisning

I løbet af din uddannelse til brandmand skal du opnå viden og færdigheder om fx:

  • Skadestedets opbygning og de særlige farer forbundet med de opgaver der skal løses

  • Køretøjets opbygning og taktisk brug af værktøj ved frigørelsesarbejdet

  • Redning ved brug af stiger herunder også fastholdelsesudstyret

  • Iklædning af personlig beskyttelses udstyr og oprettelse af rensepunktet

  • Skader på luftveje og vejrtrækning samt førstehjælp