Brandmand på stige

Adgang og optag til uddannelsen som brandmand

Her finder du svar på centrale spørgsmål omkring adgang og optag på brandmandsuddannelsen

Uddannelsen som brandmand

Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen til brandmand?

Hvis du vil uddannes som brandmand er der flere muligheder:

1. Du bliver ansat hos et kommunalt eller privat redningsberedskab

2. Du bliver tilknyttet et redningsberedskab som enten frivillig, deltids- eller fuldtidsansat

3. Du bliver frivillig hos et kommunalt redningsberedskab eller hos et af statens frivilligcentre i enten Herning eller Hedehusene

4. Du gennemfører værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen

 

Din lokale FOA afdeling kan hjælpe dig med ansøgning hos et kommunalt eller privat redningsberedskab.

 

Find din afdeling

 

Ansøgning om en deltidsstilling i dit lokalområde kan sendes direkte til brandstationen

Læs mere

Hvad er adgangskravene?

Der er en række særlige adgangskrav for at blive deltidsansat eller frivillig brandmand:

  • Du skal være 18 år

  • Du skal have en god fysik og et godt helbred

  • Du skal have en ren straffeattest

  • Du skal have kørekort – og gerne det store (kategori C)

  • Det må højst tage dig 5 min at nå fra det hjem eller arbejde til brandstationen

    Det er den enkelte arbejdsplads, der vurderer om en ansøger er egnet.

Hvordan kommer mit uddannelsesforløb til at se ud?

Det samlede uddannelsesforløb til brandmand består af et:

  • Førstehjælpskursus på 12

  • Grunduddannelse Indsats på 74 timer

  • Funktionsuddannelse Indsats på 148 timer

Grunduddannelse Indsats og Funktionsuddannelse Indsats kaldes sammen for Indsatsuddannelsen.

Det er de enkelte redningsberedskaber, der tilrettelægger undervisningsforløbene.

Grunduddannelse Indsats kan eksempelvis gennemføres som et sammenhængende forløb over to

kursusuger (2 x 37 timer), eller som weekend- eller aftenundervisning.

 

Uddannelsen gennemføres i en vekselvirkning mellem teoretiske og praktiske lektioner. Hovedvægten vil være på de praktiske øvelser, som vil stige i kompleksitet og sværhedsgrad.

 

Du kan læse mere om uddannelsens tilrettelæggelse og se uddannelsesplaner hos: 

Beredskabsstyrelsen

Kan jeg få afkortet mit uddannelsesforløb

Du kan få afkortet uddannelsen på baggrund af tidligere gennemført uddannelse og erhvervserfaring.

Du skal kunne dokumentere evt. tidligere uddannelse og erhvervserfaring og en eventuel afkortning vil bero på individuel vurdering.

Hvor kan jeg få hjælp til ansøgningen?

Din lokale FOA afdeling kan hjælpe dig med ansøgning hos et kommunalt eller privat redningsberedskab:

Find din afdeling

Ansøgninger skal sendes direkte til brandstationen.