Uddannelser på ejendomsområdet

» Affaldshåndtering i boligområder og institutioner 1 uge
» Vedligeholdelse og drift af indendørs tekniske hjælpemidler 3 dage
» Vedligeholdelse og drift af udendørs tekniske hjælpemidler 3 dage
» Bygningsvedligeholdelse 1 uge
» Bygningsvedligeholdelse 2 1 uge
» Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg  2 uger
» Ventilation og indeklima 1 uge
» Bygningsvedligeholdelse II- budgetlægning og byggesagsbehandling 1 uge
» Syn af boliger, råderet og vedligeholdelsesordninger  1 uge
» Byøkologi i praksis  1 uge
» Indretning og vedligeholdelse af legepladser 3 dage
» Pleje af grønne områder  2 uger
» Pleje af grønne områder, trin 2 A (sommer)  2 uger
» Pleje af grønne områder, trin 2 B (vinter)  1 uge
» Varmeproduktion 1 2 uger
» IT for teknisk servicemedarbejder - edb og dataudstyr  2 uger
» Indretning og vedligeholdelse af legepladser  3 dage
» IT for teknisk servicemedarbejder - audio/video  2 uger

Se også:

» efteruddannelse .dk