AMU-efteruddannelse - praktiske forhold

Tilmelding/betaling
Få en aftale med din arbejdsgiver om:

  • hvornår du skal deltage på uddannelsen
  • hvem der betaler uddannelsen, hvis der er deltagerbetaling
  • dine lønforhold under uddannelsen
  • evt. vikardækning i forbindelse med dit fravær under uddannelsen

Ledige
Hvis du er ledig, skal du henvende dig til dit lokale jobcenter og få en aftale. Dernæst skal du tage kontakt til det lokale AMU-center. Hvis det lokale AMU-center ikke udbyder det kursus, du gerne vil følge, kan de henvise dig til en anden AMU-skole.

Dit lokale jobcenter
AMU-kurser

Adgangskrav til AMU-kurser
Der kan være adgangskrav for at deltage på nogle AMU-kurser. Henvend dig til AMU-centret eller din FOA-afdeling for nærmere oplysninger.

Lokalafdelinger