AMU-efteruddannelse - økonomi

Betaling
Der er indført deltagerbetaling på en række AMU-uddannelser, mens andre stadig er gratis. Prisen afhænger af uddannelsens art og i hvilken sammen, den indgår. Henvend dig til AMU-centret eller din FOA-afdeling for nærmere oplysninger.

Løntabsgodtgørelse
AMU yder løntabsgodtgørelse svarende til de maksimale dagpenge. Såfremt du får fuld løn under kurset udbetales løntabsgodtgørelsen til din arbejdsgiver. Din tillidsmand, din lokale FOA-afdeling eller A-kassen kan hjælpe dig med at udfylde kursustilmeldingen.

Mere om efteruddannelserne:
Uddannelser på ejendomsområdet
Uddannelser på vagtområdet
Uddannelse på rengøringsområdet
Generelle kurser
Praktiske forhold