AMU-efteruddannelse

Teknik og service

På de normale kortvarende AMU-uddannelser kan du uddanne dig til at løse afgrænsede arbejdsfunktioner i forhold til dit daglige arbejde. På teknik- og serviceområdet udbydes:

» Uddannelser på rengøringsområdet
» Uddannelser på ejendomsområdet
» Uddannelser på vagtområdet
» Generelle kurser

Kurserne udbydes ikke alle steder i landet og kursusudbuddet ændrer sig. Du kan får mere information ved at henvende dig til din FOA-afdeling.