Praktik som Ambulancebehandler

Under din uddannelse til ambulanceassistent kommer du i praktik.

 

Ca. 2/3 dele af uddannelsen er praktik fordelt over mindst 7 perioder. Din praktik foregår primært på den arbejdsplads, hvor du er ansat som elev. På praktikstedet lære du at køre ambulance og hjælpe, behandle de tilskadekomne. Du har også praktik på et hospital og i en hjemmepleje.

I din praktik får du en vejleder, som støtter dig i at nå målene for perioden.