Ambulancebehandleruddannelsen

Ambulanceassistent, ambulancebehandler, paramediciner

Ambulancebehandlere rykker ud ved alle større ulykker og katastrofer. Desuden udfører ambulancebehandlerne også almindelige sygetransporter fra hjem til hospital eller mellem to hospitaler. Ved ulykker arbejder ambulancebehandleren ofte under tidspres og i psykisk belastende situationer. Der vil altid være to ambulancebehandlere og det er vigtigt, at samarbejdet fungerer, når de er ude på opgave.

Kort om uddannelsen

Læs om uddannelsens varighed og opbygning.

Praktik

Under uddannelsen til ambulancebehandler skal du i praktik.

Skolefag

Her kan du se, hvilke fag der er på hovedforløbet