Praktiske forhold - AMU - efteruddannelse


Tilmelding/betaling
Få en aftale med din arbejdsgiver om:
  • Hvornår du skal deltage på uddannelsen
  • Hvem der betaler uddannelsen, hvis der er deltagerbetaling
  • Dine lønforhold under uddannelsen
  • Evt. vikardækning i forbindelse med dit fravær under uddannelsen
Hvis du er ledig skal du henvende dig til dit lokale jobcenter og lave en aftale:

Find Jobcenter

Dernæst tager du kontakt til det lokale AMU-center. Hvis det lokale AMU-center ikke udbyder det kursus, du gerne vil følge, kan de hjælpe dig med at henvise til en anden AMU-skole.

Adgangskrav til AMU-kurser
Der kan være adgangskrav for at deltage på nogle AMU-kurser. Henvend dig til AMU-centret eller din FOA-afdeling for nærmere oplysninger.

Find din afdeling