Økonomi - AMU-efteruddannelse

Pris
Der er indført deltagerbetaling på en række AMU-uddannelser, mens andre stadig er gratis. Prisen afhænger af uddannelsens art og i hvilken sammen, den indgår. Henvend dig til AMU-centret eller din FOA-afdeling for nærmere oplysninger.

Løntabsgodtgørelse
AMU yder løntabsgodtgørelse svarende til de maksimale dagpenge.
Såfremt du får fuld løn under kurset udbetales løntabsgodtgørelsen til din arbejdsgiver. Din tillidsmand, din lokale FOA-afdeling eller A-kassen kan hjælpe dig med at udfylde kursustilmeldingen.

Se også:
» Lokalafdelinger