Generalforsamling 18. september 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i servicesektoren

Grundet Covid-19 har sektorens generalforsamling tidligere måtte suspenderes. Før suspensionen var der opsat en frist for opstillede kandidater. Da der ikke var kampvalg hertil ift. indkomne kandidater, er der foretaget valg til sektoren på de politiske poster.

Der er dog enkelte poster der er vakante. Disse fremgår nedenfor.  

Situationen omkring Covid-19 er forbedret i Danmark, så vi nu kan genoptage generalforsamlingen for servicesektoren.

 

Denne afholdes:

Lørdag den 18. september 2021 i Frederiksborg Centret / Royal Stage, Milnersvej 39, Hillerød

Kl. 11.00 Fælles frokost – kræver tilmelding (se nedenfor)

Kl. 12.30 Generalforsamling i Servicesektoren starter

Kl. 14.00 Fælles - Afdelingsgeneralforsamling

 

Såfremt du ønsker at deltage i frokosten, bedes du tilmelde dig via FOA Nordsjællands hjemmeside www.foanordsjaelland.dk / under kursus og arrangementer senest den 8. september.

 

Indkaldelse

Skriftlig beretning

Referat