Bestyrelsen for Servicesektoren i FOA Nordsjælland

Bestyrelsens sammensætning 2021-2025

Sektorformand 

Jesper Harding Jensen - Hørsholm

Næstformand 

Kim Andreasen - Hillerød

Bestyrelsesmedlemmer

Claus Jensen - Rudersdal

Joan Møller Gleist - Konventum

Mikael Rohde - Nordsjællands Brandvæsen

Morten Sinding - Nordsjællands Brandvæsen

Amin Othman Akram - Dansk Røde Kors

Filip Rasmussen - Nordsjællands hospital FM

Peter Gadving 

Sekretær

Annette Nyborg - FOA Nordsjælland