Bestyrelsen for Servicesektoren i FOA Nordsjælland

Bestyrelsens sammensætning 2021

Sektorformand 

Jesper Harding Jensen - Vallerød Skole - Hørsholm

Næstformand 

 Kim Andreasen - Drift og Service Hillerød

Bestyrelsesmedlemmer

Claus Bovin - Nordsjællands Brandvæsen

Claus Jensen - Toftevangskolen Birkerød

Joan Møller Gleist - Konventum

Mikael Rohde - Nordsjællands Brandvæsen

Morten Sinding - Nordsjællands Brandvæsen

Peter Gadving - Helsingør Rådhus

Amin Othman Akram - Dansk Røde kors

Brian Rasmussen - Hørsholm Idrætspark

 

Sekretær
 Annette Nyborg - FOA Nordsjælland