Servicesektor

I FOA Nordsjælland er Kost- og Service og Teknik- og Servicesektoren lagt sammen til Servicesektoren og organiserer personale indenfor følgende faggrupper


Kost og service sektor

 • Køkkenmedhjælper
 • Husassistenter
 • Serviceassistenter på sygehuse
 • Kantinemedarbejdere indenfor staten
 • Rengøringsledere
 • Kantineledere
 • Ung i huset
 • Cafeteria
 • Køkken
 • Rengøring på højskoler


Teknik og service sektor

 • Tekniske servicemedarbejdere
 • Tekniske serviceledere
 • Rådhusbetjente
 • Biblioteksbetjente
 • Idrætsassistenter
 • Hal-assistenter
 • Skolebetjente
 • Kustoder
 • Badepersonale
 • Plejehjemspedeller
 • Virksomhedsserviceassistenter
 • Parkeringsvagter