Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 12:00 afholdes generalforsamling i Hillerøds Seniorklub i FOA Nordsjællands lokaler.

E+P Klubben Hillerød indkalder til generalforsamling onsdag den 15. marts 2023 kl.12:00 i afdelingen i kælderen.

Dagsorden iht. lovene.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Husk at tilmelde dig, hvis du ønsker at deltage i spisning senest den 8. marts til:

Næstformand Eva Nielsen - gerne på en SMS - mobil 20 22 40 18

Vi slutter med smørrebrød + øl / vand og kaffe.


Dagsorden


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/ formand Birgitte Hansen

3. Regnskab for 2022 v/ kasserer Jytte Reichhardt

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen for 2 år

Formand - Birgitte Hansen               
Næstformand - Eva Nielsen
Kasserer - Jytte Reichhardt
Bestyrelsesmedlem - Birthe Schou
Bestyrelsesmedlem - Else Davison
Bestyrelsesmedlem - Ilse Ottergren
Bestyrelsesmedlem - Kirsten Jønch
Bestyrelsesmedlem - Annelise Frederiksen
Suppleant                        

6. Eventuelt


På bestyrelsens vegne

 

Formand
Birgitte Hansen