FOA Hillerøds efterløns- og pensionistklub

Klubinformation

Program og Aktiviteter 2024

 

Nye tiltag i klubben v/ formand Birgitte Hansen

  • Aktivitetskalender på e-mail
  • Betaling med Mobil Pay nr. 202149 og Netbank
  • Tilmelding til klubbens aktiviteter

 

Alle aktiviteter vil blive afholdt, i henhold til myndighedernes anbefalinger og retningslinjer.


På glædeligt gensyn

På klubbestyrelsens vegne
Birgitte Hansen – Klubformand

 

Praktiske bemærkninger
Hjemmearrangementer afholdes i "kælderen" hos FOA Nordsjælland.

Tilmelding
Sker ved aktiviteter i kælderen eller til næstformand Eva Nielsen på mobil eller e-mail. 

Husk at melde afbud
Formand Birgitte Hansen mobil 28 55 22 79 
Næstformand Eva Nielsen mobil 20 22 40 18 

 


Bestyrelsens sammensætning


Formand -
Birgitte Hansen
Næstformand - Eva Nielsen
Kasserer - Jytte Reichardt
Sekretær - Birthe Schou

Bestyrelsesmedlemmer
Else Davison
Ilse Ottergren
Kirsten Jønch
Annelise Frederiksen

Bestyrelsessuppleant
Kirsten Svendsen