Informations- og Kommunikationsstrategi

FOA Nordsjælland

Indhold

 1. Værdier for information- og kommunikation
 2. Mål for information- og kommunikation
 3. Formidling af information fra forbund og afdelingsbestyrelse
 4. Brug af sociale medier
 5. Pressekontakt
 6. Opfølgning af informations- og kommunikationsstrategi

1. FOA Nordsjællands værdier for information- og kommunikation

 • Vi har en respektfuld dialog
 • Vi tror på nem adgang til information
 • Vi ønsker en åben og tillidsskabende dialog mellem valgte og ansatte på alle niveauer
 • Vi ønsker en konstruktiv dialog med tillidsvalgte og medlemmer
 • Vi ønsker en konstruktiv dialog med pressen

2. FOA Nordsjællands mål for information- og kommunikation

Eksternt

 • At vi får udbredt og synliggjort FOA Nordsjællands holdninger
 • At vores information og kommunikation er relevant, nærværende og interessant for modtagerne
 • At den udbredte information sker i overensstemmelse med de vedtagne fagpolitiske målsætninger, værdier, FOAs love og de til enhver tid trufne beslutninger fra kongres, afdelingsbestyrelse og politisk ledelse
 • At vi via vores information- og kommunikation er med til at præge den politiske udvikling i vores samfund
 • At vi sætter FOA på landkortet, og skaber en synlig tilstedeværelse
 • At medlemmerne er vidende om de tilbud og services, der udbydes af FOA Nordsjælland
 • At pressen har en god kommunikation med FOA Nordsjælland og har den fornødne baggrund for kunne dække FOA Nordsjælland nuanceret og kritisk

Internt

 • At vi skaber en fælles holdning til FOA Nordsjællands nuværende og fremtidige opgaver
 • At valgte, tillidsvalgte og ansatte er orienteret om FOA Nordsjællands mål og aktuelle virksomhed
 • Sikre at de valgte, tillidsvalgte og ansatte ser deres arbejde som en del af en større sammenhæng, og give mulighed for en kvalificeret opgaveløsning
 • At valgte, ansatte og tillidsvalgte, er orienteret om beslutninger truffet i FOAs regi

3. Formidling af information fra forbund og afdelingsbestyrelse

Forbund
Relevant information er til enhver tid tilgængelig for medlemmer og tillidsvalgte på henholdsvis hjemmeside og tillidszonen.

Afdelingsbestyrelse
Referater og anden relevant information er tilgængeligt på hjemmesiden så snart de foreligger.

4. Brug af sociale medier
Ansatte og valgte i FOA Nordsjælland er allerede aktive på en række sociale netværk. For de fleste kan netværksaktiviteten have et arbejdsrelevant perspektiv. Formålet med denne politik er, at give ansatte og valgte i FOA Nordsjælland, nogle overordnede rammer for god adfærd på sociale medier.

Guiden indeholder seks overordnede råd. Nederst finder du en konkret guidelines til to af tidens mest benyttede netværk, Facebook og Twitter.

Formålet med disse guidelines er:

 • At skærpe de ansatte og valgtes opmærksomhed i forhold til, hvordan de anvender sociale medier
 • At give råd til, hvordan ansatte og valgte bedst anvender sociale medier
 • At beskytte ansatte og valgtes privatliv på sociale medier
 • At vi som arbejdsplads lever op til vores egne standarder for god etisk opførsel i kontakten med vores medlemmer og andre interessenter

Udvis god dømmekraft
Indholdet på sociale medier er offentligt, dvs. alle kan tilgå det, distribuere det videre og viderebearbejde det. Skriv derfor med omtanke.

 • Selvom du agerer som privatperson i sociale medier, vil dine opdateringer kunne blive opfattet som et udtryk for dit professionelle virke
 • Skriv ikke noget, der kan så tvivl om din troværdighed  Skriv kun ting på sociale medier, der kan tåle at blive offentliggjort
 • Ligesom i det offentlige rum i øvrigt, skal du som person afstå fra at komme med ytringer, der kan tolkes politisk, racistisk eller nedgørende
 • Ligesom du skal afstå fra udtalelser, der kompromitterer FOA
 • Det er derfor altid en god idé at tænke sig om en ekstra gang, før man trykker "send"
 • Vær i øvrigt opmærksom på, at dine opdateringer på sociale medier kan læses af alle, herunder også medlemmer og din chef

Stå frit frem
På sociale medier blandes kommercielle, private og det offentliges interesser i informationsstrømmen og er ikke adskilt som tidligere. Man færdes side om side med kilder, kolleger, konkurrenter, kritikere og fans. Det betyder, vi skal være bevidste om, hvilken rolle vi indtager i sociale medier.

 • Gør det klart for folk, hvem de taler med - det øger din troværdighed og minimerer misforståelser
 • Brug dit rigtige navn 
 • Angiv arbejdsplads og titel i din profil eller kommentar, hvis du bruger netværket i dit arbejde
 • Vær åben om din færden på sociale medier - hvorfor er du der, hvad vil du have ud af det
 • Respektér copyright og fortrolighed
 • Videregiv ikke oplysninger af fortrolig karakter på sociale netværk
 • Foretag aldrig sagsbehandling, og svar ej heller på konkrete spørgsmål - disse henvises til faglig afdeling

Vær åben overfor kritik
Alle kan komme til orde på sociale medier, og vi hverken kan eller skal styre samtalen. Fordi dialogen med brugerne foregår i det offentlige rum, kan kritik og negative udsagn læses af alle.

 • Vurdér om kritikken er relevant og lødig, før du svarer
 • Vurdér om der skal følges op på kritikken eller den skal rettes til faglig afdeling
 • Vær med til at opretholde en god tone på sociale netværk. De fleste er på sociale medier, fordi det er sjovt og giver dem kvalificerede input, ikke for at skændes. Det kan ofte fungere bedre at rose, frem for at revse

Forstå hvad sociale netværk går ud på
I sociale netværk er alle lige meget værd. Jo mere du giver til netværket, jo mere vil du opleve at få igen.

 • Find ud af, hvordan du bedst tilfører netværket værdi. F.eks. ved at give dine venner/følgere relevante nyheder indenfor dit felt, ved at hjælpe folk med at finde
  informationer eller ved at inddrage brugerne i dialogen
 • Find ud af hvad DIT fokus er på sociale medier. På den måde kan du bedre navigere i det

Konkrete guidelines til Facebook
Mange bruger i dag Facebook til research og ser på folks statusopdateringer. Derfor skal man også selv kunne tåle, at ens Facebook-profil bliver kigget efter i sømmene.

Statusopdateringer
Det er helt i orden at skrive privat indhold, men betragt det du skriver eller dine billeder som offentligt tilgængeligt. Det er nemt for en af dine venner at videregive informationerne.

Venner
Du må gerne blive venner med FOAs medlemmer, men du skal i så fald være opmærksom på, ikke at udelukke venskaber med medlemmer med en bestemt politisk observans eller fra bestemte virksomheder.

Spil og leg
Hvis du i arbejdstiden anvender spil eller anden underholdning på ex facebook, bedes du være opmærksom på at gøre dette i dine pauser eller før og efter arbejdstiden

Fan og grupper
Giv dine fansider og grupper på Facebook et eftersyn. I tidens løb har de fleste meldt sig ind i en lang række grupper og fansider, som ikke længere er relevante.
Når man melder sig ind i en gruppe eller bliver fan af noget eller nogen, sender det et signal om, at man støtter den pågældende sag. Som bruger kan det være en fordel at følge disse grupper og fansider, da man derved får nye posteringer direkte på sin egen startside.

For at opretholde ens troværdighed er det derfor afgørende:

 • At der er en personlig begrundelse for at være med i politiske eller holdningsbaserede grupper
 • At der er balance i de grupper og fansider, man abonnerer på
 • At man analyserer sin egen profil - kan du stå inde for det indtryk, den giver af dig?

Der er to måder at skabe balance i ens profil på. Enten ved at melde sig ud af grupper, der kan så tvivl om ens troværdighed. Du må dog hjertens gerne blive fan af FOA Nordsjælland (facebook.dk / FOA Nordsjælland), uden også at skulle være fan af Det faglige hus eller Krifa.

Konkrete guidelines til Twitter
Twitter er simplere i sin opsætning end Facebook. I udgangspunktet er alle informationer åbne. Man kan vælge at have en lukket profil, men det har de færreste.

 • Hvis du anvender din profil i dit arbejde, skriv da i din bio, at du arbejder hos FOA Nordsjælland.

Formålet med FOA Nordsjælland på sociale medier
Sociale medier giver adgang til uendelig mængder informationer og mulighed for at skabe kontakt med medlemmer og andre interessenter. Sociale medier skal gøre det nemmere for FOA Nordsjællands ansatte og valgte. FOA Nordsjælland har egen facebookside / gruppe.

Formålet er

 • At lytte til, hvad brugerne taler om
 • At opbygge netværk af relationer
 • At gøre folk opmærksomme på vores synspunkter og serviceløfter, herunder artikler på vores websites
 • At finde nye kilder, historier og vinkler
 • At svare, når vi bliver spurgt
 • At styrke FOAs brand gennem synlighed og dialog

5. Pressekontakt
Formanden for FOA Nordsjælland assisterer i forhold til kontakt til pressen, herunder pressemeddelelser.

6. Opfølgning på informations- og kommunikationsstrategi
Politisk ledelse og efterfølgende afdelingsbestyrelsen, drøfter kommunikationsstrategiens værdier og mål en gang i løbet af valgperioden.

Udmøntningen af kommunikationsstrategien justeres løbende og ændringer tages op til vurdering i politisk ledelse og afdelingsbestyrelsen.

 

 

Udarbejdet af adm. ledelse den 5. juli 2012.
Efterfølgende drøftet og godkendt af politisk ledelse på mødet den 16. juli 2012.