Jobrotation

Den samfundsmæssige udvikling gør, at FOA Nordsjælland indgår i forhandlinger om jobrotation. Dette er både til gavn for kolleger og ledige medlemmer

FOA Nordsjælland vil være med til at sikre, at alle medlemmer får muligheden for udvikling og opkvalificering. Tænk rotation, men brug det med omtanke. Så kort kan budskabet fra FOA Nordsjælland sammenfattes. Jobrotation er et redskab i både med- og modgangstider. Nyuddannede kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, mens andre ikke kan få den uddannelse / efteruddannelse som både de og deres arbejdsplads efterspørger.

Jobrotation – hvordan?
Jobrotation er en metode til at få opkvalificeret arbejdspladsens medarbejdere, og samtidig få udført de daglige opgaver. De faste medarbejdere kommer på uddannelse / efteruddannelse, mens vikarer indgår på deres pladser og sikrer, at arbejdet bliver udført.

Jobrotation kan være et middel til at understøtte arbejdspladsens uddannelsesstrategi. I en tid med travlhed kan det være svært at finde den overskydende tid til den nødvendige efteruddannelse, men ved at bruge jobrotation kan arbejdspladsen beholde sin effektivitet, samtidig med at de faste medarbejdere får den nødvendige uddannelse / efteruddannelse.

Ved brug af jobrotation viser arbejdspladsen også et medansvar for lediges tilknytning til arbejdsmarkedet. Er der fra arbejdspladsens side et ønske om at få flere voksenlærlinge eller faglærte medarbejdere via en GVU (grundlæggende voksenuddannelse), kan jobrotation også bruges i de tilfælde til at skaffe arbejdspladsens arbejdskraft, under de faste medarbejderes videreuddannelse. Derudover har arbejdspladsen mulighed for at sende medarbejdere på ordinære uddannelse.

Jobrotation - fordele
Der er mange fordele ved jobrotation, både for arbejdspladsen, for medarbejderne og for de vikarer der ansættes under kollegers uddannelse.

For arbejdspladsen:

 • Arbejdspladsen får uddannet sine medarbejdere samtidig med, at arbejdet bliver udført af jobrotationsvikarer
 • Opkvalificering af medarbejderne er med til at sikre arbejdspladsens konkurrenceevne
 • Arbejdspladsen har mulighed for at rekruttere nyt personale blandt vikarerne, der allerede har oplæring og erfaring fra arbejdspladsen

For de fastansatte medarbejdere:

 • Medarbejderne får gennem deres uddannelse / efteruddannelse noget ny inspiration, fornyet motivation og øget arbejdsglæde
 • Arbejdspladsens medarbejdere, der får opdateret deres kompetencer, forøger deres ”værdi på arbejdsmarkedet” til glæde for dem selv og arbejdspladsen

For vikarerne:

 • Vikarerne, der er ledige, får et ben indenfor på arbejdspladsen, og får udover et kompetenceløft, også et netværk, der er gavnligt i den videre jobsøgning
 • Vikarerne bliver ansat på almindelige overenskomstmæssige vilkår 
 • Hvor det er muligt, skal vikarerne ansættes på vilkår med dagpengeoptjening

FOA Nordsjællands målsætninger på området jobrotation

 • At FOA Nordsjælland er aktivt opsøgende på udarbejdelse af jobrotationsaftaler
 • I særlige situationer kan det være nødvendigt for FOA Nordsjælland, at indgå en aftale som alene har sigte mod at få ledige ind på arbejdsmarkedet
 • At jobrotationsaftaler er forhandlet med FOA Nordsjælland

 

Udarbejdet af adm. Ledelse den 5. juli 2012.
Drøftet og godkendt på politisk ledelsesmøde den 16. juli 2012.