Handleplan / indsats ift. FOA Nordsjællands organiseringsstrategi

Handleplan / indsats ift. FOA Nordsjællands organiseringsstrategi

Indledning
I en fortsættelse af FOA Nordsjællands organiseringsstrategi, oplistes hermed FOA Nordsjællands handle-plan / indsats for året 2018. Vores sidst opgjorte organiseringsprocent er 56 og vi ønsker, at organiserings-arbejdet i 2018 fører til en organisationsprocent på mindst 60.

Skolebesøg / varetage elevers interesser
✓ Sektorerne er ansvarlige - varetages i et samarbejde med FOA Frederikssund
✓ Der afvikles skolebesøg hver uge
✓ Deltagere er sektorformand sammen med faste administrative medarbejdere
✓ Sektorformand planlægger deltagelse fra A-kassen ift. skoleoptag samt ved behov

Arbejdspladsbesøg
✓ Målet er, at halvdelen af FOA Nordsjællands arbejdspladser er besøgt inden udgangen af 2018
✓ Arbejdspladsbesøg planlægges ved årets start ml. politisk ledelse og organiseringsmedarbejder
✓ Der foretages uanmeldte arbejdspladsbesøg, når det er muligt
✓ Arbejdspladsbesøg afvikles i et samarbejde ml. organiseringsmedarbejder, politisk valgte og FTR/TR


Arbejdspladsbesøg afvikles med flere formål:

For medlemmer
✓ Støtte de tillidsvalgte i deres hverv
✓ Afdelingen udfører løntjek
✓ Service bringes tæt på medlemmet
✓ Synliggørelse af ydelser der er mulighed for at modtage
✓ Personlig kontakt
✓ Drøfte hvilken rolle medlemmer har ift. FOA som organisation
✓ Fastholde medlemmerne og deres loyalitet

For ikke-medlemmer
✓ Synliggørelse af FOA
✓ Mulighed for at stille spørgsmål vedr. FOA

Foretage lønforhandlinger for nyansatte
✓ Den der har kompetence (afdeling, ftr, tr), tager kontakt til den nyansatte. Der arbejdes på indmeldelse.

Skabe yderligere synlighed af FOA Nordsjælland
✓ FOA Nordsjælland markedsfører sig udover afdelingens facebook- og hjemmeside
✓ Der udsendes nyhedsbreve, sms’er samt mails
✓ Der udsendes læserbreve til pressen med politiske budskaber
✓ Deltage i folkemøder, messer, skills mesterskaber, borgermøder, politiske møder og lignende
✓ Deltage i lokalpolitiske / samfundsrelevante debatter

Ringe til ikke-medlemmer
✓ Ved spørgsmål via facebook el. hjemmeside / udmeldelse / modtagelse af lønindstillinger kontaktes pågældende. Der arbejdes for indmeldelse / fastholdelse
Foretage servicekald til ny indmeldte medlemmer
✓ Der udsendes kvartalsvis en sms til nye medlemmer – oplysning om tidspunkt hvor organiserings-medarbejder er til rådighed til at svare på spørgsmål omkring indmeldelsen.


• OBS start 2018: Prøveprojekt

✓ Der forsøges en ny metode ift. at byde nye medlemmer velkomne. Der udsendes mails med forskellige tidsintervaller. Der er indlagt servicekald fra afdelingen.

Tilgængelighed for medlemmerne
✓ Faste åbningstider
✓ Udover åbningstiden mulighed for at kontakte politisk ledelse via mobiltelefoner
✓ Kontaktoplysninger er synlige ved FOA Nordsjællands lokaler, facebookside / hjemmeside samt i uddelt årskalender

Samarbejde med FOAs a-kasse
Der samarbejdes med a-kassen om indmeldelse og fastholdelse af medlemmer.

Fælles om organisering
✓ Politisk valgte, ansatte og tillidsvalgte arbejder alle for at organisere medlemmer.

Evaluering af handleplan
✓ Evalueres og tilpasses af afdelingsbestyrelsen primo 2019.

  

Revideret ultimo 2019.