Anne Mette Nørgaard Linsaa

Sektorformand

Foto af Anne Mette Nørgaard Linsaa

Politiske ansvarsområder:

 • Faglighed/faglig udvikling/faggrupper
 • Lønindplacering f. særligt aftalte grupper og i særlige tilfælde
 • Relation til TR og SR i fagpolitiske spørgsmål
 • Fagenes uddannelse
 • Medlemsorganisering
 • Medlemsmøder & arbejdspladsbesøg
 • Forarbejde ifbm. forhåndsaftaler, udmøntning af lokal løndannelse, nye overenskomster
 • Elever
 • Sektorbestyrelsen
 • Rådgivning af medlemmer/bisidder 
 • FOA Job / Anvise via hjemmesiden
 • Dagligt samarbejde med a-kassen mhb. på ledige (ledighedsstatistik + arbejdsfastholdelse)