Nyt fra Social- og sundhedssektoren

Nye aftaler, OK 2015 for kommune og region

Nye Aftaler

Der er indgået nye forhånds- og arbejdstidsaftaler i Gribskov – Helsingør – og Allerød kommune. De nye aftaler bliver lagt på FOA Nordsjællands hjemmeside.

OK 15 på det kommunale område 
Pr. 1. april stiger aftentillægget fra 28% til 30% og nattillægget fra 31,5% til 33%.

Samtidig bortfalder det faste krone tillæg, som I har fået, hvis I har været faste aften- og nattevagter eller I fortrinsvis har arbejdet i aften-/nattevagter. Tillægget bliver i stedet givet som et personligt tillæg. og ingen går ned i løn.

Hvis I efterfølgende går ned i tid, reduceres beløbet tilsvarende eller hvis I holder op med at arbejde, som faste aften-/nattevagter eller I får flere dagvagter end aften-/nattevagter, så bortfalder det personlige tillæg også.

Har du et fast kr. beløb for aften-/nattevagt på din marts lønseddel og er beløbet ikke blevet omkonverteret til et personligt tillæg på din april lønseddel, bør du kontakte din TR.

Den kommunale kompetencefond er også gældende for den næste overenskomstperiode
Aftalen gør, at du kan søge op til 25.000 om året til kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Se mere på www.denkommunalekompetencefond.dk  eller spørg din tillidsrepræsentant om mulighederne.

Er du ansat som ikke uddannet, skal kommunen efter 2 års ansættelse tilbyde dig en social og sundhedshjælperuddannelse med voksenelevløn samt en ansættelse efter endt uddannelse. Vil du vide mere, så send en mail til Vinni Jakobsen, vija@foa.dk

OK 15 på det regionale område
Ved årets overenskomstforhandlinger blev der også på det regionale område forhandlet en aftale om midler til kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Fonden træder i kraft den 1. april.

På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet retningslinjer for ansøgningsprocedure m.m. Vi melder ud, så snart vi ved mere.