Nyt fra pædagogisk sektor

OBS OBS OBS - vigtig information

Ift. overenskomsten for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
FOA og Kommunernes Landsforening har indgået aftale om, at fristen for valg i forhold til ”frit valg” er rykket til den 1. februar 2016.

Det betyder, at du har længere tid til at beslutte dig for, hvad dit fritvalg skal gå til.

Kommunerne kan allerede nu gå i gang med at modtage medarbejdernes valg hertil. Kommunernes Landsforening vil meddele kommunerne om, at fristen er flyttet til 1. februar 2016.