Nytårshilsen fra Forbundsformanden

Kære tillidsvalgte

Året er næsten slut, og jeg vil derfor gerne benytte anledningen til at rette en personlig tak til dig som tillidsvalgt i FOA. Tak for indsatsen i året, der gik.

I FOA er vi dybt afhængige af vores mange tillidsfolk. Det er dig og de øvrige tillidsvalgte, der er rygraden i vores organisation. Det er jer, der er tæt på medlemmerne i det daglige og er den direkte linje til kom-munikation mellem FOA-afdelingen og vores medlemmer. Du og de øv-rige tillidsvalgte løfter en kæmpe opgave i en travl og hektisk hverdag. Tak for indsatsen. Den sætter vi stor pris på.

Sammen gør vi forskellen. Sådan lyder FOAs nye slogan, som blev vedtaget her i 2015.

Med sloganet vil vi gerne vise, at vi arbejder for at give vores medlemmer de bedste vilkår, forudsætninger og muligheder. Og at vi vil sikre et stærkt fagligt fællesskab, hvor medlemmerne kan få hjælp og inspiration til at udnytte deres fulde potentiale.

FOAs medlemmer yder hver dag en kæmpe indsats, som er nødvendig for at vores samfund kan fungere. Det, synes vi, fordrer en større an-erkendelse end den, mange FOA-medlemmer oplever i hverdagen.

Vi har derfor i år lavet en lille film, der viser den forskel, som du og resten af FOAs medlemmer gør. Filmen sætter billeder på det, I gør hver dag. Og den viser den forskel, I gør for os alle sammen. Filmen er alle-rede blevet set på de sociale medier over 450.000 gange. Og godt 2 millioner er stødt på den som reklame i biografer landet over.

Foråret 2015 stod i valgkampens tegn i Danmark. FOA benyttede anledningen til at sætte fokus på velfærd. Er der de fornødne ressourcer til at skabe et godt liv for vores børn? Er hverdagen for vores ældre borgere god nok? Har vi alle mulighed for at få den rette behandling, hvis vi bliver syge? Det satte FOA på dagsordenen med kampagnen ”Det Rigtige Valg,” hvor små film, undersøgelser og fortællinger fra hverdagen fyldte i medierne og på facebook.

Med valget fulgte en ny regering. Og med den nye regering lærte vi et nyt begreb at kende: Omprioriteringsbidrag.
Det nye begreb er dog mere en spareøvelse, end det er et bidrag. For når omprioriteringsbidraget er fuldt ud indfaset i 2019, vil kommunerne have afleveret 7,5 milliarder kroner til staten. Det vil kunne mærkes i kommunerne, hvor flere tusinde stillinger er i fare.

I FOA har vi derfor kritiseret omprioriteringsbidraget kraftigt i året, der gik. Og vi vil forsætte med at have fokus på omprioriteringsbidraget i 2016, for hvis det bliver indført i den form, som flertallet af politikerne på Christiansborg ønsker det, så vil det i den grad kunne mærkes på den borgernære velfærd og derved på dine og dine kollegers arbejdspladser.

I FOA arbejder vi for et samfund, hvor vi tager hånd om hinanden. Vi ønsker et reelt velfærdssamfund. Men omprioriteringsbidraget og en meget lav vækst i de offentlige budgetter risikerer at udhule velfærden.

Derfor vil vi i FOA i 2016 have stor fokus på, hvad omprioriteringsbidraget betyder lokalt. Og vi vil blive ved med at gøre politikkerne opmærksom på konsekvenserne af både omprioriteringsbidraget og de store besparelser, som mange kommuner står over for. Det vil vi både gøre alene og i samarbejde med organisationerne for lærerne, socialrådgiverne, pædagogerne m.fl.

2015 var også året, hvor ordet "værdighed" for alvor blev kædet sammen med ældrepolitikken. FOA etablerede allerede sidste år et samarbejde med Dansk Sygeplejeråd og Ældresagen, hvor formålet var at sætte fokus på, hvordan vi får den mest værdige ældrepleje. I år gav arbejdet bonus. Den ekstra milliard, som til næste år bliver tilført ældreområdet, bliver af politikerne kaldt en værdighedsmilliard. Og alle kommuner skal senest til foråret have formuleret, hvad der er en vær-dig ældrepleje i deres kommune.

I FOA håber vi, at vi i 2016 vil se, at værdighed som begreb kan flytte dagsordenen, så vi som samfund tager udgangspunkt i det enkelte menneske frem for at kigge i tidstabeller og regneark.

Men det kræver naturligvis, at værdighedsmilliarden ikke blot skal stoppe de huller, som omprioriteringsbidraget og andre offentlige besparelser efterlader. Det vil vi følge nøje i 2016.

Endnu en gang tak for din indsats og dit arbejde som tillidsrepræsentant i 2015. Din indsats og dit engagement er en kæmpe styrke for FOA.

Jeg vil gerne ønske dig og din familie et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at 2016 bliver endnu et år, hvor vi sammen kan gøre forskellen.

Med venlig hilsen

Dennis Kristensen Forbundsformand