OK24 - Afstemning er i gang for de private daginstitutioner

FOA har nu afsluttet forhandlingerne om nye overenskomster for de private daginstitutioner og nu er det din tur til at stemme om det opnåede resultat vedrørende dine løn- og ansættelsesvilkår for de næste 2 år.

Torsdag den 30. maj 2024 blev der sendt en mail ud til alle stemmeberettigede og er du i tvivl om, hvad du skal stemme, så kan du kontakte Sektion for privat område (46972701), der kan svare på dine spørgsmål.

Du kan enten stemme JA eller NEJ til aftalen.

Sådan stemmer du

1. Klik på Linket, der fører dig til valgsiden. https://foa.votes.assembly-voting.com/private_daginstitutioner/sign_in?factor1=RLMBBB6M2F
2. Indtast din fødselsdato (DDMMÅÅ) og få adgang til din stemmeseddel.
3. Stem JA eller NEJ

Resultatet læner sig op ad de forlig der er indgået på det kommunale område og har dermed samme værdi som de offentligt ansatte har opnået.

Resultatet af forhandlingerne er blevet godkendt af et flertal i FOAs hovedbestyrelse, som dermed anbefaler at der stemmes ”JA” til resultatet, men det er selvfølgelig helt op til dig at tage stilling og afgive din stemme.

Det stemmer du om
FOA har indgået i alt 7 nye overenskomster med de organisationer der dækker de private daginstitutioner: LDD, DLO, SPIA, Børneringen, FOBU og Accountor.

Løn
I alle overenskomsterne er det aftalt at de generelle lønninger for alle stiger med 6,30 procent over de næste 2 år.

Herudover er der i alle overenskomsterne aftalt at det pædagogiske personale med 8 års erfaring eller mere pr. 1. april 2025 stiger 2 løntrin samt at grundlønstillægget der gives til alle forhøjes, ligesom det årlige arbejdstidstillæg stiger til 2.400,- kr. for alle.
For husassistenter (LDD) er det aftalt at alle med 4 års erfaring eller mere stiger 1 løntrin ligesom grundlønstillægget også stiger.
Ved at følge nedenstående link kan du se hvad de nye aftaler præcis betyder for din lønindplacering.

Udover lønnen er der indgået aftaler om

- Øget pensionsprocent samt nedsættelse af karensperioden
- Forbedrede barselsvilkår bl.a. for solo- og flerbørnsforældre
- Mulighed for at opspare ferie til senere afholdelse
- Forhøjelse af ferietillægget samt afskaffelse at store bededagstillægget
- Bedre aftaler for tillidsrepræsentanter, ansættelsesbeviser m.m.

Læs evt. mere her: https://www.foa.dk/temaer/ok-forhandlinger/ok24/private-daginstitutioner


Afstemningen slutter den 13. juni kl. 23:59


De nye overenskomster vil gælde fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2026.