Ny sektorformand i Social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland

Rie Andersen, fællestillidsrepræsentant, Helsingør kommune.

Kære medlem i social- og sundhedssektoren.

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 6. maj 2024, idet der skal vælges en ny sektorformand efter Mette Linsaa er overgået til pension.

Ved fristens udløb, er der indkommet en kandidat til posten – Rie Andersen (FTR Helsingør Kommune), og jfr. afdelingens love betyder det, at kandidaten er valgt.

Derfor aflyses den ekstraordinære generalforsamling samt evt. tilmelding til den lette anretning.

Når Rie Andersen tiltræder posten som sektorformand medio august, inviteres der til velkomstreception.

Vi glæder os til at byde Rie Andersen velkommen i FOA Nordsjælland.