Løntjekkampagne

Et af de tilbud som vi virkelig kan fornemme at FOAs medlemmer er glade for er, at vi tilbyder løntjek.

Et af de tilbud som vi virkelig kan fornemme at FOAs medlemmer er glade for at vi tilbyder er løntjek. Det er efterspurgt og mange af vores tillidsvalgte er efterhånden blevet eksperter i at gennemgå lønsedler og arbejdstidsopgørelser for fejl i fx anciennitetsdato, tillæg osv. Vi tilbyder løntjek fordi det viser sig at hvert andet FOA-medlem har oplevet fejl i lønnen.

Det SKAL vi have rettet op på! 

Vi tilbyder løntjek året rundt men her i efteråret har vi været rundt på arbejdspladsbesøg og gøre opmærksom på løntjekket og de øvrige lønindsatser vi arbejder med året rund i FOA Nordsjælland – fx de årlige lokallønsforhandlinger og lønindplacering af nyansatte.  

Vores tur rundt i blandt andet hjemmeplejegrupper har været en rigtig god måde at gøre opmærksom på vores lønindsats og har givet mange gode snakke om, hvad vi hver især mener er rigtig, korrekt og retfærdig løn. 

Tal med din tillidsvalgte eller kontakt FOA Nordsjælland for at høre mere om, hvad et løntjek indebærer og hvad du kan få ud af det. Og husk – der kan sagtens være noget at finde uanset hvor rigtig din lønseddel ser ud til at være!