Spørgsmål om udbetaling af alderspension fra PenSam

Vi er blevet spurgt om, hvad der sker når medlemmer, der har påbegyndt alderspensionsudbetalinger fra PenSam Pension, genoptager arbejdet efter pensioneringen.

Genoptagelse af arbejde efter pensionering har ikke konsekvenser for pensionsudbetalingen. Udbetalingen af alderspension fra PenSam fortsætter.  

Hvis medlemmets genoptagelse af arbejdet medfører, at en arbejdsgiver igen foretager indbetaler til pensionsordningen i PenSam, vil det indbetalte pensionsbidrag blive opsamlet i løbet af året og blive brugt til en årlig forhøjelse af den løbende udbetaling af alderspensionen.  

Dette fremgår af aftalegrundlaget for pensionsordningen ”Betingelser for Fleksion”, punkt 2.3.1.4.: 

”Kunder der har startet udbetaling fra deres police i Fleksion. For kunder, der har startet udbetaling fra deres police, men som betaler bidrag til PenSam, så bliver hele bidraget indbetalt til alderspension (3.5.).” 

Der er ikke forskel på, om medlemmet i ovenstående situation er under eller over 70 år.  

Modregning for efterlønsmodtagere og pensionister
PenSam er opmærksom på de nye lovtiltag, som medfører lempelse af modregning for arbejdsindtægt for folkepensionister og i visse tilfælde for efterlønnere.  

PenSam inddrager de nye lovtiltag i de løbende overvejelser om muligt behov for ændringer af PenSams produkter og pensionsbetingelser, idet PenSam dog ikke på nuværende tidspunkt har foretaget en færdig vurdering heraf.

I forhold til medlemmer, som allerede modtager alderspension fra PenSam Pension, vil genoptagelse af arbejde efter opstart af alderspension som nævnt ovenfor ikke have konsekvenser for udbetaling af alderspensionen.

Skulle der opstå spørgsmål om ovenstående, så er i altid velkommen til at kontakte Pensam.