Præsentation af FOA Nordsjællands medarbejder - Lykke Larsen

Kender du medarbejderne i din fagforening? Hvis ikke har du nu og i de kommende nyhedsbreve mulighed for at møde alle medarbejdere i FOA Nordsjælland og blive klogere på, hvad de kan hjælpe med. Vi har spurgt alle medarbejdere om de samme fire spørgsmål.

Lykke Larsen | Mail: lykl@foa.dk | Direkte telefon 46 97 33 62
Sektorsekretær

Hvad består dit arbejde af? Hvilke opgaver løser du til daglig?
Lykke er sektorsekretær for sektorformændene i social- og sundhedssektoren og pædagogisk sektor. Det betyder at hun med administrativ bistand understøtter de politisk valgte og sektorbestyrelserne i deres arbejde. En opgave som indbefatter en meget bred vifte af arbejdsopgaver. Lykke er naturligvis en medarbejder, der arbejder tæt sammen med de politisk valgte i FOA Nordsjælland, hvilket giver en alsidig hverdag. Hun hjælper sektorformændene med planlægning og praktik omkring de konferencer og bestyrelsesmøder som sektorerne afholder, skriver breve, mails, sms’er med information til medlemmer, tillidsvalgte og samarbejdspartnere, holder styr på aftaler for politikere, koordinerer arrangementer osv.

Der er en masse bagvedliggende administrative opgaver når både det daglige politiske arbejde og større begivenheder skal rulle gnidningsfrit. Der er områder, der skal researches på, mennesker der skal kontaktes og koordineres med, lokaler og forplejning der skal bookes, invitationer der skal udsendes, tilbagemeldinger der skal håndteres, merchandise der skal bestilles, spørgsmål der skal svares på osv. Lykke har ofte mange ender, der skal nå hinanden i hverdagen, og er derfor også et meget struktureret menneske, hvilket er et godt match for en travl politiker i FOA Nordsjælland.

Lykke har en anden vigtig opgave, som hun er ansvarlig for – nemlig medlemsaktiviteter og udarbejdelse af vores kursusprogram, som kommer to gange årligt. Her består opgaven dels ift. det indholdsmæssige, dvs. undersøge hvilken type arrangementer, som vores medlemmer er interesseret i at deltage i, tage kontakt til oplægsholdere, og booke biograffilm.

Både for kurser, foredrag, kulturelle oplevelser og filmfremvisninger gælder kriteriet om, at det skal have en vinkel som er relevant for de arbejdsområder, som FOAs medlemmer arbejder inden for eller for deres arbejdsliv og vilkår. Det vil sige at vi altid vil kigge på om fx en guidet byvandring kan tilbyde et særligt aspekt, som fx ka relateres til nogle af de borgere eller arbejdsopgaver, som FOAs medlemmer arbejder med. Det samme gælder foredrag, som meget ofte enten omhandler en konkret faglig tilgang eller vidnesbyrd fra FOAs arbejdsfelter eller et tema, som kan bruges ift. vores medlemmers arbejdsliv – fx ift. arbejdsmiljø.

Selv når vi afholder bankoaften, sørger vi for at der også bliver et fagligt indspark. Vi har naturligvis et budget til afholdelsen af medlemsaktiviteter, så der er altid et puslespil i gang omkring, hvad der kan lade sig gøre og hvad der evt. skal vente til en anden god gang. Når kursusprogrammet er udarbejdet i samarbejde med Lykkes kollega, sendes det ud til alle medlemmer. Og i perioden derefter har Lykke travlt ved telefonen, med at tale med medlemmer, der har spørgsmål til arrangementerne og gerne vil meldes til og fra.

Hvornår kan medlemmer møde dig?
Lykke deltager i nogle af FOA Nordsjællands medlemsarrangementer, og synes det er en rigtig god måde at møde medlemmerne på. Tit går snakken på den konkrete oplevelse, men Lykke sørger også for at få deltagerne til at komme med forslag til, hvad der skal på programmet næste gang. Udover det taler Lykke rigtig ofte med dem, der vil tilmelde sig eller har spørgsmål til arrangementer.

Som sektorsekretær har Lykke god kontakt til bestyrelsesmedlemmerne i de to sektorbestyrelser, og med de medlemmer, der har valgt at blive faggrupperepræsentanter.

For alle os der arbejder i en medlemsorganisation er kontakten til medlemmer jo ubetinget en god ting og derfor også sådan hos Lykke. Hun kan godt lide medlemskontakten – og kontakten til virkeligheden, som minder hende om hovedformålet med alle medarbejderes i FOA formål – nemlig medlemmernes ve og vel.

Hvorfor har du valgt fagbevægelsen som arbejdsplads?
For Lykke er det meningsfuldt at arbejde i fagbevægelsen. Hun havde erfaring fra en anden faglig organisation inden hun kom til FOA Nordsjælland, ”Det var det jeg havde lyst at fortsætte med. Jeg har også altid selv være medlem af en faglig organisation”. 

”I FOA Nordsjælland har vi fokus på god service og på, at medlemmerne skal have svar på deres spørgsmål og føle, at de bliver hjulpet. Derfor giver det god mening for mig at arbejde i en fagforening”.

Lykke pointerer, at man for at arbejde i fagbevægelsen skal have lyst til at hjælpe andre og dette er humlen i at vælge den type arbejdsplads. ”Jeg bliver inspireret af at høre politikerne fortælle om de sager, hvor de hjælper medlemmer med at komme videre. Jeg glædes over at høre de historier. Så giver det også mit eget arbejde mening. Vi bliver også drevet af succeshistorierne – selvom alle i afdelingen måske ikke har en direkte finger med i spillet”.

Fortæl om en oplevelse ifm. dit arbejde, som har gjort indtryk på dig?
Lykke vælger at fortælle om nogle mere generelle oplevelser – nemlig det at se medlemmernes lyst og iver til uddannelse og efteruddannelse. ”Uanset om de er 20 år eller 60 år, så har vi mulighed for at hjælpe dem til kompetenceudvikling og vi har heldigvis medlemmer i alle aldre, der er interesseret i at udvikle sig indenfor deres fag.

Det er virkelig en inspirerende og en positiv oplevelse, og viser at det aldrig er for sent at uddanne sig. Det ser vi heldigvis tit, og det er noget vi deler oppe på kontoret – de der uddannelseshistorier”.