Kvindernes kampdag 2023!

Er alt som det skal være - nej desværre!

Derfor var vi her til morgen på gaden sammen med FH Hovedstaden, Socialpædagogerne Nordsjælland og 3F Frederiksborg for at sætte fokus på den åbenlyse uretfærdighed i, at der ikke er lighed mellem kønnene.

Kvinder kæmper fortsat om retten til lige løn for lige arbejde, retten til at blive respekteret på lige fod med mænd og retten til at føre et selvstændigt og uafhængigt liv.

Vi delte 500 poser ud med en snack og et vigtigt budskab - god kampdag til jer alle

#8marts #kvinderneskampdag

8 marts