Debatindlæg: Flere ufaglærte i hjemmeplejen

Husk at sikre trivsel og kompetenceudvikling

Lene Lindberg, afdelingsformand, FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød.

Gribskov Kommune er gået ind i kampen for at sikre nok medarbejdere til et af de mange trængte velfærdsområder. I FOA Nordsjælland hilser vi velkommen, at Gribskov Kommune arbejder aktivt med løsningen af rekrutteringsudfordringen. Det gør vi, fordi vi hver eneste dag taler med medlemmer, som er hårdt presset i deres opgaveløsning, og som kæmper en brav kamp for at opretholde en høj faglig kvalitet – og ikke mindst for at nå det, de gerne vil nå på en arbejdsdag.

Er flere ufaglærte i hjemmeplejen i Gribskov løsningen? Vi mener, at det er værd at forsøge sig med, hvis arbejdsgiver har nogle helt essentielle fokusområder for øje; Uddannelse og arbejdsmiljø.

Det er meget vigtigt at sikre trivslen hos de nuværende medarbejdere. Uanset hvor meget, man som medarbejder i en travl hverdag hilser nye kolleger velkommen, så vil det også betyde et stort pres på de faglærte medarbejdere, der evt. skal stå for den sidemandsoplæring, som Mette Bierbaum planlægger med. Den ekstra opgave skal der prioriteres tid til, hvis der over sommeren ansættes et større antal ufaglærte end normalt – uanset, om de nye kolleger har erfaring eller uddannelse fra andre fagområder. Vi er nødt til at sikre de nuværende medarbejderes arbejdsmiljø, hvis vi skal undgå, at en rekrutterings-succes bliver en fastholdelses-udfordring. Det er derfor vores klare opfordring, at Gribskov lytter og inddrager de tillidsvalgte og medarbejderne i tilrettelæggelsen af et forsøg med flere ufaglærte på et i forvejen presset velfærdsområde med mange komplekse borgere.

I vores optik er det også af afgørende betydning, at der arbejdes med et uddannelses-perspektiv i et sådant projekt. Der findes mange muligheder for skræddersyede løsninger, og FOA Nordsjælland er klar til at indgå som sparringspartner ift. at få etablere løbende kompetenceudvikling for ufaglærte, så der på sigt vil blive flest muligt faglærte medarbejdere til disse meget vigtige velfærdsopgaver.

 

Link til debatindlægget