Ny undersøgelse af kvalitet i dagtilbud – vi inviterer til en drøftelse af mulige løsninger

I maj måned udkom to rapporter med nedslående resultater omkring kvaliteten af dagtilbudsområdet (dagplejen og daginstitutioner 0-2 år).

Rapporterne viser blandt andet, at der er stor forskel på kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, en for stor andel af daginstitutionerne og dagplejerne vurderes til at være af ”tilstrækkelig kvalitet” og læringsmiljøerne på 0-2 års området vurderes i for mange tilfælde til ikke at gøre en forskel for børn i udsatte positioner.

Kvalitetsforskellene på dagtilbudsområdet er opsummeret simpelthen for store. Hvis du vil læse mere kan du finde komprimerede udgaver af resultaterne på begge områder her: 

Kvalitet i daginstitutioner

Kvalitet i dagplejen

Vi har inviteret Birgit Stechmann til en spændende fyraftensmøde torsdag den 21. september 2023 kl. 18-21.

Her vil I få mulighed for at høre mere om resultaterne af rapporterne, men lige så vigtigt mulighed for at drøfte hvilke løsninger, som vi i FOA kan pege på.

Tilmelding her