Signe Brinkler Larsen

Foto: Annette Nyborg

Præsentation af FOA Nordsjællands medarbejder - Signe Brinkler Larsen

Kender du medarbejderne i din fagforening? Hvis ikke har du nu mulighed for at møde alle medarbejdere i FOA Nordsjælland og blive klogere på, hvad de kan hjælpe med.

Signe Brinkler Larsen | Mail: sibl@foa.dk | Direkte telefon 46 97 33 54
Uddannelseskonsulent

Gennem det sidste års tid har jeg interviewet mine kolleger til disse medarbejderpræsentationer og nu kommer min præsentation så, som afslutning på projektet.

Hvad består dit arbejde af?
Jeg arbejder som udviklingskonsulent tæt op af vores politisk valgte, og har mange forskellige opgaver, men faktisk med samme fokus – nemlig at styrke FOA Nordsjællands politiske indsatsområder. Det kan man gøre på rigtig mange måder, og det er derfor, at min arbejdsdag ofte er meget alsidig. Mit job er at understøtte de politisk valgte i afdelingen i deres arbejde, hvilket betyder at jeg planlægger mit arbejde i samråd med dem og deres ønsker for FOA Nordsjællands virke.

Jeg skriver debatindlæg, laver opslag på sociale medier, skriver MANGE mails til MANGE mennesker for at få nye samarbejder og aftaler i stand og få formidlet ny viden og gode tilbud ud til medlemmer og tillidsvalgte. Jeg planlægger bestyrelsesmøder, udarbejder mødeforberedelse, koordinerer vores aktiviteter og handlinger ift. områder som arbejdsmiljø, uddannelse, organisering mv.

Jeg er også med til planlægningen og afviklingen af temadage og andre aktiviteter for vores tilllidsvalgte, jeg planlægger de forskellige kampagner, som vi er med i eller selv sætter i søen, samt er med til at udarbejde de strategier for det politiske arbejde, som er fundamentet for en del af de arbejde FOA Nordsjællands politikere hver dag knokler løs med at udføre. Så jeg har ikke den direkte medlemskontakt som mange af mine andre kolleger har, men jeg føler alligevel, at jeg har sat et aftryk når noget jeg har være med til at formulere i en strategi, som har været gennem afdelingsbestyrelsen og den politiske ledelse bliver til et vellykket arbejdspladsbesøg med FOA Bussen, og jeg kan lave et opslag om det på vores Facebookside og hjemmeside.

Jeg samarbejder med en stor del af mine kolleger, som har en specifik faglig viden og indsigt i FOAs medlemmers arbejdsliv og vilkår, så vi forhåbentlig får sat et godt aftryk hos de magthavere, ledelser osv. som vi gerne vil have til at forstå og prioritere FOAs medlemmers ønsker til deres arbejdsliv. Det er rigtig inspirerende for mig at arbejde sammen med kolleger og politikere, som har så stor faglig indsigt og så have en rolle, hvor jeg kan få lov at understøtte, at vi kommer ud over rampen med vores dagsordener – at sætte deres viden i spil på forskellige måder.

Jeg har en tæt kontakt til mange af vores fællestillidsrepræsentanter og af og til får jeg også mulighed for at møde nogle af FOAs dejligt engagerede tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, når de fx er på kursus eller til andre arrangementer i afdelingen på Frederiksværksgade i Hillerød.

Jeg står til rådighed, hvis de tillidsvalgte, har brug for hjælp ifm. høringssvar de skal skrive, hvis de skal holde oplæg osv. Det bidrager enormt meget til mit arbejde at få mulighed for at høre fra virkeligheden på FOAs arbejdspladser – en virkelighed jeg ikke har været en del af siden jeg som meget ung arbejdede nogle år som pædagogmedhjælper.

Samarbejdet og dialogen med tillidsvalgte bruger jeg ift. at udvikle på de tiltag vi sætter i gang. Jeg oplever gang på gang tillidsvalgte, der brænder for deres kollegers ve og vel, for deres lønudvikling og trivsel. Det er utroligt inspirerende at være en del af en medlemsorganisation og et fællesskab, hvor vi alle har et ønske om at give FOAs faggrupper den løn, anerkendelse og opbakning de har fortjent.

Jeg har stort set altid arbejdet i fagbevægelsen, hvilket jeg ikke helt kan forestille mig ikke at gøre resten af mit arbejdsliv. Jeg er uddannet Sociolog og skulle i løbet af studiet i praktik og kontaktede derfor forskellige arbejdspladser og tilbød mig (gratis) arbejdskraft. Det blev til et praktikophold i BUPLs Forbundshus og en hel del års arbejde dér, efter jeg færdiggjorde min uddannelse.

I 2016 kom jeg til FOA Nordsjælland og skulle stifte bekendtskab med de utroligt mange faggrupper, uddannelsesretninger mv. Det har alle dage været meningsfuldt for mig at arbejde på en arbejdsplads med et fælles mål om at gøre det bedst mulige for medlemmerne. Det giver en særlig glæde når vi når et mål om at have skabt noget godt for FOAs medlemmer og en særlig frustration når vi oplever medlemmer være ude for uretfærdighed. Sidstnævnte giver heldigvis også et drive til at gøre noget mere og anderledes for at forsøge at ændre situationen.

Det vil jeg gerne være med til.