Sker der ændringer i din løn pr. 1. april 2022

Pr. 1. april 2022 sker der en række ændringer i overenskomsterne.

Det vil være forskelligt, hvordan det vil kunne mærkes på din lønseddel.

Du skal dog være opmærksom på, at eventuelle lønstigninger først vil kunne ses på din lønseddel med udgangen af april måned 2022.

Hvis du vil tjekke hvilke ændringer, der er aftalt for din type ansættelse kan du finde din overenskomst her 

På siden kan du læse nærmere om, hvor meget der udmøntes for din faggruppe/overenskomst.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller FOA Nordsjælland, hvis du har spørgsmål til ændringerne i overenskomsten og de aftalte lønstigninger.