Vi arbejder for bedre vilkår!

Ny arbejdstidsaftale for pædagogisk personale i Rudersdal kommune, der giver mere medarbejder-indflydelse

FOA Nordsjælland har underskrevet en ny arbejdstidsaftale med Rudersdal Kommune - en aftale, som vi og vores medlemmer er glade for, fordi det åbner op for medarbejder-indflydelse:

"På den måde opnår medarbejderne mere fleksibilitet og indflydelse på deres egen arbejdstid, da de har mulighed for at optjene afspadsering til eksempelvis børnehusets lukkedage, ferier eller lignende.

 Er der medarbejdere, der ønsker at arbejde mere i nogle perioder og mindre i andre – hvis de eksempelvis er deleforældre – giver aftalen også mulighed for dette

(Maj Adrian, faglig sagsbehandler i FOA Nordsjælland)."

 Læs aftalen