En ny måde at arbejde med sygefravær på

I Rudersdal Kommune er vi godt i gang med et udviklingsprojekt, som på to år skal nedsætte sygefraværet. Det gør vi for at sikre kvaliteten og fagligheden gennem mere fremmøde, tage hånd om trivslen, sikre driften og spare omkostninger - menneskelige og økonomiske.

Af Monia Stoltz, fællestillidsrepræsentant, FOA, og Bente Strøier, projektleder.

”Fælles om sygefravær – 5.000 dage til borgerne og til hinanden”

Det nye er, at vi har fokus på sygefravær som et fælles anliggende, fordi det påvirker alle, når der er højt sygefravær. Så vi taler om, hvilken kultur vi ønsker på vores arbejdsplads, hvilke dele af sygefraværet, vi kan påvirke, og hvordan vi kan gøre det. Det handler meget om kultur og om ledelse, og da årsagerne til fraværet er forskellige, er det også forskelligt, hvilke indsatser, der er relevante.

 

”Vi er kommet fra, at sygefravær har været lidt tabu, til at vi nu taler om det i åbenhed. Hvad gør det ved os som kolleger, at nogle har meget fravær? Hvordan er vi gode kolleger for hinanden – og hvad holder os langtidsfriske? Det giver stor tillid i gruppen”.

Ansat i Rudersdal Kommune.

 

Vi arbejder også mere datainformeret.

Hidtil har vi opgjort sygefraværet i procent pr. år, men det er ikke ret forståeligt eller nærværende: Er 5 procent meget eller lidt?

Nu har vi udviklet et overblik på én side, som på en overskuelig måde viser antal sygedage og -perioder og fordelingen på kort- og langtidssygefravær på den enkelte arbejdsplads. Her kan vi også se, hvor mange langtidsfriske, vi har, og det er heldigvis rigtig mange! Vi kan følge udviklingen måned for måned, og vi opfordrer til, at lederne deler data på personalemødet, så alle er med til at tale om, hvad der er behov for at arbejde med, og hvad der kan gøres noget ved.

Workshopforløb for TRIO-medlemmerne ved enheder med højt sygefravær
På de områder, hvor sygefraværet er højest, inviterer vi TR, AMR, den daglige leder og dennes chef på et forløb, hvor de får viden og inspiration og deler erfaringer på tværs. Det er nyt i Rudersdal Kommune, at vi samler denne personkreds og klæder dem bedre på til at arbejde med sygefraværet lokalt.

Endelig har vi udviklet nye værktøjer til at forebygge og håndtere sygefravær. Fx hvordan tager man emnet op på personalemøder eller i MED-udvalgene på en konkret og konstruktiv måde.

Nytter det noget?
Det korte svar er ja!

Sygefraværet falder, når vi laver en fokuseret indsats. Og ved at arbejde med kulturen og det fælles ansvar håber vi på, at vi kan fastholde de gode resultater på den lange bane – noget, som erfaringsvist er svært.

Vi får rigtig god respons, fordi vi i projektet arbejder helt tæt på den enkelte arbejdsplads, som bliver klædt på med viden og værktøjer til at kunne handle der, hvor det giver mening lokalt.

Næste skridt er at gå fra udviklingsprojekt til udbredelse i hele kommunen. Her indgår bl.a. e-læringsforløb, fokus på opfølgning i ledelseslinjen og kompetenceudvikling af AMR og TR.

Vil du høre mere om projektet er du velkommen til at kontakte Monia på MOST@rudersdal.dk